Inschrijven

Inschrijven is alleen online mogelijk via deze link. De inschrijving dient door de deelnemer zelf te worden verzorgd. Er is geen mogelijkheid meer om meerdere atleten van een vereniging door een wedstrijdsecretaris te laten inschrijven. De inschrijving is mogelijk tot en met 7 juli (met betaling per automatische machtiging). Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- per onderdeel.

De opgegeven prestatie moet behaald zijn vanaf 1 april 2013 tot en met 7 juli 2014.

Voor richtprestaties, zie het (link wordt nog toegevoegd). Het programma voor de twee dagen is hier beschikbaar. De regelgeving van dit NK staat hier en op de AU site.

Per vereniging worden 2 toegangskaarten voor begeleiders per dag beschikbaar gesteld. Daarnaast kunnen deelnemers toegangskaarten met korting bestellen; deze kosten € 5,- (reguliere prijs: €. 7,50). Er kunnen maximaal 4 kaarten per deelnemer per dag worden besteld. Voor atleten die bij de screening zijn afgewezen, vervallen de bestelde toegangskaarten.

Locatie

AV Phanos
Olympisch Stadion 1
1076 DE Amsterdam

Route