Inschrijven

Inschrijven is alleen online mogelijk via www.inschrijven.nl. De inschrijving dient door de deelnemer zelf te worden verzorgd. Er is geen mogelijkheid meer om meerdere atleten van een vereniging door een wedstrijdsecretaris te laten inschrijven. De inschrijving is mogelijk tot en met 7 juli (met betaling per automatische machtiging). Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- per onderdeel.

De opgegeven prestatie moet behaald zijn tussen 1 april 2012 en 7 juli 2013.

Voor richtprestaties, zie het Programma. De regelgeving van dit NK staat hier.

Per vereniging worden 2 toegangskaarten voor begeleiders per dag beschikbar gesteld. Daarnaast kunnen deelnemers toegangskaarten met korting bestellen; deze kosten € 5,- (reguliere prijs: €. 7,50). Er kunnen maximaal 4 kaarten per deelnemer per dag worden besteld. Voor atleten die bij de screening zijn afgewezen, vervallen de bestelde toegangskaarten.

Locatie

AV Phanos
Olympisch Stadion 1
1076 DE Amsterdam

Route